PhonePhone+45 59 44 97 91

Sök efter produkt

Speciallift

M.J. Hydraulik utvecklar hela tiden specialliftar för arbete vid bland annat broar, tunnlar och järnvägar.

Eftersom specialtillverkning eller specialanpassning av produkter är en långvarig process, rekommenderar vi att du för en nära dialog med vår försäljningsavdelning och tekniska avdelning så att vi kan hjälpa dig välja rätt produkt.

Alla specialprojekt kräver hög kompetens – vi har både erfarenhet och specialister för att kunna ge dig råd om varje enskild uppgift.

Om du redan har en speciallift eller specialmaskin som har behov av underhåll eller service, kan du kontakta vår landstäckande 24-timmarsservice för att få ett erbjudande.

Sitemap
CloseClose