PhonePhone+45 59 44 97 91

Sök efter produkt

Leasing

Finansiering

Vill du köpa och äga eller leasa?

Hela vårt produktutbud kan skräddarsys efter dina behov så att du får den mest lönsamma lösningen!
Om ditt företag vill äga eller leasa nytt material kan vi erbjuda professionell och kompetent rådgivning för leasingavtal, som är nutidens form av finansiering.

Vad är leasing?

Leasing är en form av finansiering som i själva verket är en korsning mellan att hyra och lånefinansiera, detta eftersom leasingtagaren inte har äganderätt till maskinen som leasas ut. Leasinggivaren, som oftast är ett finansinstitut, har äganderätt till maskinen, medan leasingtagaren har nyttjanderätt till maskinen.

Vid leasing betalas en fast månadsavgift under leasingperioden. Leasingavtalet är ett kontrakt mellan leasinggivaren och leasingtagaren. Leverantören av materialet har som utgångspunkt inget med avtalet att göra, annat än att leverera materialet till leasingtagaren och fakturera leasinggivaren. Utöver detta är själva leasingavtalet ett ärende mellan leasinggivaren och leasingtagaren.

Om ett serviceavtal önskas för materialet/maskinen tecknas ett sådant vid sidan av leasingavtalet, och gäller till skillnad från leasingavtalet direkt med leverantören.
När ett företag väljer leasing finns det två olika leasingtyper att välja mellan – finansiell och operationell leasing.

Finansiell leasing

Om företaget väljer att använda finansiell leasing förbinder sig företaget att köpa eller ordna en köpare till det leasade objektet när leasingavtalet upphör. Därför handlar den här leasingformen i praktiken inte om att ”hyra ett objekt”, utan snarare ett ”avbetalningsköp”. Bokföringsmässigt hanteras finansiellt leasade objekt som aktiva.

Operationell leasing

Om företaget väljer att använda operationell leasing förbinder sig företaget inte att köpa det leasade objektet när leasingavtalet upphör. Leasingavtalet motsvarar därför i stort sett att ”hyra ett objekt”. Bokföringsmässigt hanteras operationell leasing som en driftskostnad i resultaträkningen.

Du kan få ett leasingavtal som finansierar ditt material i perioder på mellan 24 till 84 månader. När du tecknar ett leasingavtal betalar du normalt sett en förstagångsavgift på till exempel 10 % av maskinens värde, samt en avgift för att teckna leasingavtalet. Därefter betalar du en fast månadsavgift, och när leasingperioden löpt ut representerar maskinen ett restvärde.

Låt oss tillsammans ta reda på just dina behov och därefter räkna ut en månadsavgift. Kontakta oss redan idag och låt oss diskutera vilken lösning som passar dina behov, så kan vi tillsammans hitta den optimala köp- och finansieringsmodellen för ditt nästa köp.

Därför är du alltid välkommen att kontakta oss på mail salu@mj-hyd.se och ta reda på mer om våra tjänster.

Sitemap
CloseClose